قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adverbs (kk)

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: adverbs (kk) تصديق adverbs (kk) تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "adverbs (kk)". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا