زبان: قزاقستانی [kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: adjectives

تصديق adjectives تلفظ ها