قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به әдәбият

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: әдәбият تصديق әдәбият تلفظ ها

5 كلمات برچسب زده شده با عنوان "әдәбият". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا