قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به реки России (از Сона به Тым)

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: реки России تصديق реки России تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "реки России". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا