قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به иске тел (از нан به абысын)

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: иске тел تصديق иске тел تلفظ ها

5 كلمات برچسب زده شده با عنوان "иске тел". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا