قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به исемнәр (از Азамат به Адай)

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: исемнәр تصديق исемнәр تلفظ ها

1.571 كلمات برچسب زده شده با عنوان "исемнәр". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی