قزاقستانی راهنمای تلفظ

[Қазақша]

پيوستن به تلفظ های قزاقستانی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 186
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.714
  • واژه‌های تلفظ نشده: 947
  • قزاقستانی عكس از Altaihunters