زبان: قزاقستانی [Қазақша]

پيوستن به تلفظ های قزاقستانی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 169
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.619
  • واژه‌های تلفظ نشده: 892
  • قزاقستانی عكس از Altaihunters

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه