قزاقستانی راهنمای تلفظ

[Қазақша]

پيوستن به تلفظ های قزاقستانی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 210
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.799
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.047
  • قزاقستانی عكس از Altaihunters