قزاقستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: قزاقستانی [Қазақша] پيوستن به تلفظ های قزاقستانی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 158
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.590
  • واژه‌های تلفظ نشده: 854