كابارديايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به كلب شعير

زبان: كابارديايی [kbd] بازگشت به كابارديايی

دسته بندی: كلب شعير تصديق كلب شعير تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "كلب شعير". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا