كابارديايی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: كابارديايی [Адыгэбзэ] پيوستن به تلفظ های كابارديايی

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 47
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.212
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.454