كابارديايی راهنمای تلفظ

[Адыгэбзэ]

پيوستن به تلفظ های كابارديايی

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 47
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.224
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.191
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه