كابارديايی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: كابارديايی [Адыгэбзэ] پيوستن به تلفظ های كابارديايی

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 44
  • واژه های تلفظ شده: 1.126
  • واژه های تلفظ نشده: 1.532