گرجی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Village

زبان: گرجی [ka] بازگشت به گرجی

دسته بندی: Village تصديق Village تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Village". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا