گرجی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به food

زبان: گرجی [ka] بازگشت به گرجی

دسته بندی: food تصديق food تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "food". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا