زبان: ژاپنی [ja]

بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: science

تصديق science تلفظ ها