ژاپنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به science

زبان: ژاپنی [ja] بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: science تصديق science تلفظ ها