ژاپنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به food (از nigiri-zushi به gunkanmaki)

زبان: ژاپنی [ja] بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: food تصديق food تلفظ ها