ژاپنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به food (از wagyu به 抹茶)

زبان: ژاپنی [ja] بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: food تصديق food تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی