ژاپنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به emperors (از 懿徳 به 神武)

زبان: ژاپنی [ja] بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: emperors تصديق emperors تلفظ ها

124 كلمات برچسب زده شده با عنوان "emperors". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا