ژاپنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به city

زبان: ژاپنی [ja] بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: city تصديق city تلفظ ها