ژاپنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 日本の旧国名

زبان: ژاپنی [ja] بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: 日本の旧国名 تصديق 日本の旧国名 تلفظ ها

35 كلمات برچسب زده شده با عنوان "日本の旧国名". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا