ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11.924
  • واژه‌های تلفظ شده: 125.278
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2
  • ژاپنی