ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 9.776
  • واژه‌های تلفظ شده: 88.952
  • واژه‌های تلفظ نشده: 37
  • ژاپنی