ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11.115
  • واژه‌های تلفظ شده: 114.236
  • واژه‌های تلفظ نشده: 91
  • ژاپنی
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه