ژاپنی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ژاپنی [日本語] پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.042
  • واژه های تلفظ شده: 42.052
  • واژه های تلفظ نشده: 1
ژاپنی

عكس از Joi

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید