ژاپنی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ژاپنی [日本語] پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 8.832
  • واژه‌های تلفظ شده: 69.791
  • واژه‌های تلفظ نشده: 8
ژاپنی

عكس از Joi