ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10.741
  • واژه‌های تلفظ شده: 111.764
  • واژه‌های تلفظ نشده: 54
  • ژاپنی
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه