زبان: ژاپنی [日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 9.128
  • واژه‌های تلفظ شده: 77.137
  • واژه‌های تلفظ نشده: 23
  • ژاپنی