ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 9.410
  • واژه‌های تلفظ شده: 82.364
  • واژه‌های تلفظ نشده: 42
  • ژاپنی