ژاپنی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ژاپنی [日本語] پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.990
  • واژه های تلفظ شده: 41.850
  • واژه های تلفظ نشده: 4
ژاپنی

عكس از Joi