ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10.104
  • واژه‌های تلفظ شده: 94.892
  • واژه‌های تلفظ نشده: 308
  • ژاپنی
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه