ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11.711
  • واژه‌های تلفظ شده: 121.062
  • واژه‌های تلفظ نشده: 28
  • ژاپنی
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه