ژاپنی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ژاپنی [日本語] پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.602
  • واژه‌های تلفظ شده: 47.307
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
ژاپنی

عكس از Joi

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید