زبان: ایتالیایی [it]

بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: verbi infinito

تصديق verbi infinito تلفظ ها