ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbi (از manducare به ciccare)

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: verbi تصديق verbi تلفظ ها