زبان: ایتالیایی [it]

بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: storia

تصديق storia تلفظ ها