ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به storia

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: storia تصديق storia تلفظ ها