ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sostantivo maschile

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: sostantivo maschile تصديق sostantivo maschile تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی