ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به musical notation (از molto به lontano)

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: musical notation تصديق musical notation تلفظ ها