زبان:

ایتالیایی

[it]

بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: filosofo

تصديق filosofo تلفظ ها