ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chimica

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: chimica تصديق chimica تلفظ ها