ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به biology (از endodermico به sintipo)

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: biology تصديق biology تلفظ ها