ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به biology

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: biology تصديق biology تلفظ ها