ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به avverbio

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: avverbio تصديق avverbio تلفظ ها