ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به aggettivo (از pollo به tabido)

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: aggettivo تصديق aggettivo تلفظ ها