ایتالیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adverbs

زبان: ایتالیایی [it] بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: adverbs تصديق adverbs تلفظ ها