زبان: ایتالیایی [it]

بازگشت به ایتالیایی

دسته بندی: adverbs

تصديق adverbs تلفظ ها