ایتالیایی راهنمای تلفظ

[Italiano]

پيوستن به تلفظ های ایتالیایی

  • شمار متكلمان: 95.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12.887
  • واژه‌های تلفظ شده: 105.640
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1
  • ایتالیایی عكس از Bert Kaufmann