ایتالیایی راهنمای تلفظ

[Italiano]

پيوستن به تلفظ های ایتالیایی

  • شمار متكلمان: 95.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12.666
  • واژه‌های تلفظ شده: 105.025
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4
  • ایتالیایی عكس از Bert Kaufmann