ایسلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Municipalities of Iceland

زبان: ایسلندی [is] بازگشت به ایسلندی

دسته بندی: Municipalities of Iceland تصديق Municipalities of Iceland تلفظ ها