ایسلندی راهنمای تلفظ

[Íslenska]

پيوستن به تلفظ های ایسلندی

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 323
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.733
  • واژه‌های تلفظ نشده: 264
  • ایسلندی عكس از Maryam Laura Moazedi