اندونزیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nama negara

زبان: اندونزیایی [ind] بازگشت به اندونزیایی

دسته بندی: nama negara تصديق nama negara تلفظ ها