اندونزیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به metals

زبان: اندونزیایی [ind] بازگشت به اندونزیایی

دسته بندی: metals تصديق metals تلفظ ها