اندونزیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به materials

زبان: اندونزیایی [ind] بازگشت به اندونزیایی

دسته بندی: materials تصديق materials تلفظ ها