زبان:

اندونزیایی

[ind]

بازگشت به اندونزیایی

دسته بندی: first names

تصديق first names تلفظ ها