اندونزیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first names

زبان: اندونزیایی [ind] بازگشت به اندونزیایی

دسته بندی: first names تصديق first names تلفظ ها