اندونزیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به education

زبان: اندونزیایی [ind] بازگشت به اندونزیایی

دسته بندی: education تصديق education تلفظ ها