اندونزیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals

زبان: اندونزیایی [ind] بازگشت به اندونزیایی

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها