اندونزیایی راهنمای تلفظ

[Bahasa Indonesia]

پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 865
  • واژه‌های تلفظ شده: 7.601
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3.262
  • اندونزیایی عكس از Public domain