اندونزیایی راهنمای تلفظ

[Bahasa Indonesia]

پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.067
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.049
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.319
  • اندونزیایی عكس از Public domain
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه