اندونزیایی راهنمای تلفظ

[Bahasa Indonesia]

پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 847
  • واژه‌های تلفظ شده: 7.557
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3.285
  • اندونزیایی عكس از Public domain