اندونزیایی راهنمای تلفظ

[Bahasa Indonesia]

پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.019
  • واژه‌های تلفظ شده: 8.815
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.513
  • اندونزیایی عكس از Public domain