اندونزیایی راهنمای تلفظ

[Bahasa Indonesia]

پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 948
  • واژه‌های تلفظ شده: 8.669
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.456
  • اندونزیایی عكس از Public domain