اندونزیایی راهنمای تلفظ

[Bahasa Indonesia]

پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 973
  • واژه‌های تلفظ شده: 8.721
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.448
  • اندونزیایی عكس از Public domain