زبان: اندونزیایی [Bahasa Indonesia]

پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 828
  • واژه‌های تلفظ شده: 7.021
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3.450
  • اندونزیایی عكس از Public domain