اندونزیایی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اندونزیایی [Bahasa Indonesia] پيوستن به تلفظ های اندونزیایی

  • شمار متكلمان: 200.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 651
  • واژه های تلفظ شده: 5.916
  • واژه های تلفظ نشده: 2.604
اندونزیایی

عكس از Stef Broder