ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به ubing (از anansa به Maysa)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: ubing تصديق ubing تلفظ ها

21 كلمات برچسب زده شده با عنوان "ubing". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا