ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sostantivo

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: sostantivo تصديق sostantivo تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "sostantivo". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا