ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Philippines (از Sinait به Ilocos Norte)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Philippines تصديق Philippines تلفظ ها