ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Philippines (از Ilocos Norte به Batac)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Philippines تصديق Philippines تلفظ ها

73 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Philippines". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا