ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Manang Biday (از Manang به Manang)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Manang Biday تصديق Manang Biday تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Manang Biday". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا