ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به mabuhay

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: mabuhay تصديق mabuhay تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "mabuhay". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا