ايلوكو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ايلوكو [Ilokano] پيوستن به تلفظ های ايلوكو

  • شمار متكلمان: 10.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 16
  • واژه‌های تلفظ شده: 257
  • واژه‌های تلفظ نشده: 606