ايلوكو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ايلوكو [Ilokano] پيوستن به تلفظ های ايلوكو

  • شمار متكلمان: 10.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14
  • واژه های تلفظ شده: 256
  • واژه های تلفظ نشده: 606