نوسو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: نوسو [ꆇꉙ] پيوستن به تلفظ های نوسو

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5
  • واژه‌های تلفظ شده: 111
  • واژه‌های تلفظ نشده: 34

كاربران نوسو برتر

JJiLiMitW: 111 تلفظ‌ها

دسته‌بندی‌های موجود در نوسو [ii]

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 3 4 47 5 6 7 8 9 Blessing language books characters Field numerals paper Text characters The Yi Nationality Area to dinner

نمايش همه نوسو دسته‌بندی‌ها