نوسو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: نوسو [ꆇꉙ] پيوستن به تلفظ های نوسو

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5
  • واژه‌های تلفظ شده: 111
  • واژه‌های تلفظ نشده: 34