نوسو راهنمای تلفظ

[ꆇꉙ]

پيوستن به تلفظ های نوسو

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6
  • واژه‌های تلفظ شده: 111
  • واژه‌های تلفظ نشده: 36
  • نوسو عكس از Brücke-Osteuropa
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه