ايگبو واژه های تلفظ نشده (از Ebisike به l)

زبان: ايگبو [Igbo] بازگشت به ايگبو

133 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايگبو [Igbo]
 • ضبط تلفظ EbisikeEbisike [Nigerian name]
 • ضبط تلفظ NgboNgbo [Nigerian language]
 • ضبط تلفظ okwarajiokwaraji
 • ضبط تلفظ ₦ [符號, 錢符號, 貨幣符號, 奈及利亞奈拉, 奈拉, currency, currency symbol, currency unit, currency symbols]
 • ضبط تلفظ kpacharanyakpacharanya
 • ضبط تلفظ Chioma AjunwaChioma Ajunwa [athlete, Nigerian]
 • ضبط تلفظ AkureAkure [Cities - Nigeria]
 • ضبط تلفظ UmuahiaUmuahia
 • ضبط تلفظ BanttaraBanttara
 • ضبط تلفظ MazisiMazisi
 • ضبط تلفظ OmaluOmalu
 • ضبط تلفظ EchiéjiléEchiéjilé [name - Afrikaans]
 • ضبط تلفظ cauriscauris
 • ضبط تلفظ NzeogwuNzeogwu
 • ضبط تلفظ obinzeobinze
 • ضبط تلفظ ọmijiọmiji [aha, NRI]
 • ضبط تلفظ ngenge [anatomy in Mapudungun]
 • ضبط تلفظ ZZ [alphabet, consonants, letters, last, film-title]
 • ضبط تلفظ yy [letters of the alphabet, letras del alfabeto, consonants, Turkish alphabet, det svenska alfabetet, Pronunciación, 英文字母, alfabeto, abecedario, bókstafir, letters, abịdịị]
 • ضبط تلفظ vv
 • ضبط تلفظ tt
 • ضبط تلفظ shsh [abịdịị]
 • ضبط تلفظ rr [letters of the alphabet, consonants]
 • ضبط تلفظ ọ [abịdịị]
 • ضبط تلفظ pp [letters of the alphabet, consonants]
 • ضبط تلفظ NYNY [New York, abbreviations, Greek Letters, abịdịị, adjectives]
 • ضبط تلفظ ññ [alfabeto, abecedario, abịdịị]
 • ضبط تلفظ nn
 • ضبط تلفظ mm [consonants, letters of the alphabet]
 • ضبط تلفظ ll [letters of the alphabet]