ايگبو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals (elephant)

زبان: ايگبو [ig] بازگشت به ايگبو

دسته بندی: animals (elephant) تصديق animals (elephant) تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "animals (elephant)". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا