ايگبو راهنمای تلفظ

[Igbo]

پيوستن به تلفظ های ايگبو

  • شمار متكلمان: 18.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 59
  • واژه‌های تلفظ شده: 350
  • واژه‌های تلفظ نشده: 138
  • ايگبو عكس از Public domain